Modéus Advokatbyrå

 

Advokatbyrån erbjuder juridisk rådgivning baserad på personligt engagemang och djup kännedom om byggbranschens villkor. Målsättningen är alltid att – utifrån ärendets unika förutsättningar – eftersträva en praktisk och kostnadseffektiv lösning.

Uppdragsgivarna kommer från byggbranschen, främst bygg- och anläggningsentreprenörer med spridning från börsnoterade byggbolag till små hantverksföretag. Bland klienterna finns också offentliga och privata beställare, teknikkonsultföretag och försäkringsbolag.

En ledstjärna för Modéus Advokatbyrå är att bara åta sig uppdrag där spetskomptens kan erbjudas. Om det behövs annan kompetens finns etablerade samarbeten med andra advokatbyråer och tekniska konsulter inom olika teknikområden.